Ledningsoplysninger

Inden du graver, skal du altid søge ledningsoplysninger via LER.dk. Inden gravearbejde sættes i gang, har graveaktøren pligt til at søge ledningsoplysninger via LER for at undersøge, hvem der har ledninger i graveområdet.


Formålet med LER er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.


NKE-Elnet har ikke ledningsoplysninger på privat grund – her henvises til www.weblager.dk eller Næstved Kommune, se blå boks.


Husk, at som graveentreprenør er det dit ansvar at sørge for, at ledningsplaner og betingelser altid ligger på arbejdsstedet. Du har ansvaret for, at du og dine ansatte, som udfører gravearbejdet, kender procedurer, ledningsplaner og betingelser, som ledningsejerne har udstedt for gravearbejdet.


HVIS LEDNING ER DET_NKE-Elnet

Ledningsoplysninger om ledninger på privat grund kan du finde her:


www.weblager.dk


Ved "låste" sager  kontakt:


Center for Plan og Miljø

Byggemyndighed

Rådmandshaven 20

4700 Næstved

byggesag@naestved.dk

Telefon: 55 88 61 10

For yderligere oplysninger om gravearbejde nær elinstallationer, download Dansk Energis brochure Pas på ledningerne og livet ved at klikke på billedet:

Billede af Pas på ledningerne-folder

Eller hent den engelske version af folderen.

Læs mere om graveskader i lavspændingsnettet fra Dansk Energi.