Bestyrelseshonorarer

Bestyrelseshonorar pr. år pr. selskab:

 Formand 20.000 kr. 
 Næstformand 12.000 kr. 
 Medlem7.000 kr. 


Det samlede honorar til samtlige bestyrelser, svarer til honoraret til Teknisk Udvalg i Næstved Kommune.


Ovenstående honorarer er godkendt på generalforsamling i NKE-Elnet A/S d. 5. maj 2022.