El og sikkerhed

Sørg altid for at være på den sikre side, når du bruger elektriske produkter. I værste fald kan strøm være livsfarligt.


Fejl i elektriske produkter kan betyde brandfare og fare for elektriske stød. Sørg for at vedligeholde, reparere eller skifte produktet ud.


Sikringer eller automatsikringer

Sikringer eller automatsikringer beskytter mod overbelastninger og kortslutninger i de elektriske installationer og brugsgenstande. Hvis for eksempel en strømførende ledning bliver klippet over, springer sikringen – eller ved automatsikringer, som automatisk slår fra – og dermed beskytter boligen for skade.


Du må kun skifte en defekt sikring én gang. Hvis den springer igen, skal du kontakte din elinstallatør. Ved automatsikringer må du på samme måde kun gentilslutte dem én gang.


Sikkerhedsstyrelsen

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for elsikkerheden i Danmark. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du få mere at vide om elsikkerhed.