Priser

Tariffer og abonnementer

Herunder finder du NKE-Elnets takstblade med de nugældende priser og  priserne for det seneste hele afregningsår:


Tilslutningsbidrag og standardgebyrer

Vi følger de standardpriser for tilslutning og gebyrer, som er branchefastsat af Green Power Denmark. Se dem på Green Power Denmarks hjemmeside herunder: