Om NKE-Elnet

NKE-Elnet står for elforsyning i følgende forsyningsområde:


Elnets forsyningsområde


NKE-Elnet forsyner omkring 18.000 bolig- og erhvervskunder i det meste af Næstved by med el. Vi leverer hvert år ca. 115 millioner kilowattimer til vores kunder.


NKE-Elnet anvender de nyeste og mest sikre kabelskabe i kabslingsklasse II, som er dobbeltisolerede.


Kontakt os:

  • hvis du skal have lagt el ind til din ejendom.
  • hvis du opdager skader på din elmåler eller dit kabelskab.

Netudviklingsplan

I den blå boks kan du hente vores netudviklingsplan, som er udarbejdet efter retningslinjerne fra Energistyrelsen.


Formålet med netudviklingsplanen er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet og dermed skabe klarhed over behovet for investeringer og såkaldte fleksibilitetsydelser i de næste fem til ti år.


Planen lægger særlig vægt på den distributionsstruktur, som er nødvendig for at for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger, herunder ladestandere til elbiler.


Netudviklingsplanen beskriver ligeledes anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilagring og andre ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse.


Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af netudviklingen på distributions- og transmissionsniveauet og således samlet set bidrage til at understøtte en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark.

Du kan læse NKE-Elnets tilslutningsbestemmelser, vedtægter m.v. på vores side med vedtægter og regulativer.