Direktion

Peter Hougaard

Konstitueret adm. direktør

55 78 51 30

01-21 (2)


Direktionen kan kontaktes vedrørende:

  • Kontakt til servicering af bestyrelsen
  • Udarbejdelse af dagsordener til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
  • Udarbejdelse via revisionen af årsrapporter og revisionsprotokollater
  • Kontakt til ejeren, Næstved Kommune
  • Ledelse og organisation
  • Strategi, udvikling og markedsføring
  • Jura og revision