Nyheder

Overskrift:

Højere elpriser og ny tarifmodel medfører prisændringer på nettariffen fra 1. januar 2023

Publiceringsdato:
14/12/2022
Brødtekst:

1. januar ændrer vi nettariffen for transport af el i vores forsyningsområde – det vil sige prisen for at transportere strøm gennem elnettet frem til boliger og virksomheder.


Forsyningstilsynet har godkendt en ny tarifmodel, der giver mulighed for forskellige priser for transport af strøm i løbet af døgnet og året. Formålet med den nye model er at understøtte den grønne omstilling og elektrificeringen af vores samfund.


Flere og flere får for eksempel elbiler og varmepumper, og det gør det nødvendigt, at vi alle gør en ekstra indsats for at sprede elforbruget mere ud over døgnet. Hermed undgår vi, at elnettet bliver overbelastet i de timer på døgnet, hvor det er mest belastet. På den måde kan vi reducere investeringsomkostningerne til udvidelse af kapaciteten i elnettet. Det sikrer de lavest mulige tariffer i fremtiden.


Udover de forskellige priser i løbet af døgnet og året vil priserne også blive højere end, hvad du har været vant til. Det skyldes de ekstraordinært høje elpriser, der øger elselskabernes omkostninger til energitab i elnettet.


Når elselskabet transporterer din strøm hjem til dig, vil der altid være lidt af strømmen, som går til spilde undervejs, fordi der udvikles varme i kablerne. Strømmen, som går tabt, kaldes for nettab. Det tab skal elselskabet købe el hos en elleverandør til gældende markedspriser for. Det betyder, at netselskabets omkostninger stiger i takt med elpriserne.


Pr. 1. januar vil nettarifferne derfor både stige, men samtidig også svinge over døgnet som følge af den nye tarifmodel.


Hvad vil ændringerne betyde for min elpris?

Vi kan ikke sige, hvad ændringen helt konkret vil betyde for dig. Det afhænger nemlig af, hvor meget strøm, du bruger, og hvornår på døgnet du bruger strømmen.


En almindelig husstand (kundekategori C) med et gennemsnitligt forbrugsmønster vil med et forbrug på cirka 4.000 kWh/årligt opleve en merudgift på ca. 63 kr. per måned i 2023 som følge af prisændringerne.


Se de nye tariffer og tarifperioder