Nyheder

Overskrift:

NKE-Elnet videregiver Andels rabat

Publiceringsdato:
25/03/2021
Brødtekst:

Andel har besluttet at give en stor prisrabat til alle deres kunder, ved at deres netselskab Cerius ikke opkræver nettarif for transporten af strøm i deres ledningsnet i resten af 2021. Dette kommer til at betyde en rabat på i alt 400 millioner kr. til både private forbrugere, virksomheder og offentlige institutioner.


NKE-Elnet får også del i denne midlertidige prisnedsættelse af transport af strøm, da Cerius transporterer strøm frem til vores ledningsnet. Denne rabat har direktionen og bestyrelsen i NKE-Elnet naturligvis valgt at videregive til kunderne for at støtte virksomheders og privates trængte økonomier her under coronakrisen.


Fra 1. april og året ud sætter vi derfor prisen ned på vores nettariffer svarende til den rabat, vi selv får fra Cerius. 2,7 millioner kr. kommer vi i alt til at videregive til vores kunder i rabat i resten af 2021. Det bliver lidt mere end 120 kr. i besparelse på strøm i år for en gennemsnitlig familie på 4 personer. Om end ikke det store beløb, så håber vi, at pengene kan lune lidt ekstra i lommen på vores kunder i denne svære tid.


Se de nye priser fra 1. april