Nettoafregningsgruppe 6 (flexafregning)

Energinet har lavet aftale med Vindstød A/S om at agere balanceansvarlig.


Ejere af VE-anlæg er varslet via deres elleverandør om overgang til flexafregning og skal tilmelde sig på www.vindstoed.dk/VE for at få udbetaling for den produktion, der leveres til elnettet.


Der er udsendt særskilt brev til de berørte om tilmelding. Det betyder, at du får betaling fra den balanceansvarlige for den produktion, du leverer til nettet, og skal betale via din elleverandør for den strøm, du aftager fra nettet.


Balanceansvarlig og elleverandør behøver ikke at være samme virksomhed.


Se mere på energinet.dk.