Ændring af eksisterende VE-anlæg

NKE-Elnet er som netselskab ansvarlig for, at ændringer af eksisterende VE-anlæg bliver indberettet i Stamdataregisteret hos Energistyrelsen. Det betyder derfor, at der skal laves en tilmelding via eltilmelding.dk, hvis en installation eller et anlæg skal ændres.


Hvis du ønsker at ændre på et eksisterende anlæg, skal du være opmærksom på, at der ikke må ændres på anlæg, som er godkendt på gammel ordning (nettoafregningsgruppe 6), hvis ikke Energistyrelsen har godkendt det på forhånd. Og såfremt komponenterne ikke er identiske, skal Energistyrelsen godkende ændringen, før delene skiftes.


Se mere på www.ens.dk.


Alle VE-anlæg, uanset nettoafregningsgruppe i NKE-Elnets forsyningsområde bliver afregnet time for time (flexafregnet), se priser.