Sådan får du strøm

Sammen med din elleverandør sørger vi for, at du har strøm i kontakten hver dag. Elnelselskabet ejer elnettet (alle elkablerne) og elmålerne i dit lokalområde og transporterer strømmen frem til din bolig eller din virksomhed. Elleverandøren sælger den strøm, du bruger.


Hvad betyder det for dig?

  • Hvis du har en fjernaflæst måler, sker måleraflæsningen helt automatisk.
  • Hvis strømmen svigter, sørger NKE-Elnet for at få fejlen rettet, og vi hjælper dig, hvis du har tekniske problemer med elmåleren.
  • Du få én samlet regning for både transport og forbrug fra din elleverandør. Det er også dem, du skal kontakte, hvis du for eksempel skal flytte.


Læs om frit valg af elleverandør.


Læs mere om, i hvilke tilfælde du skal kontakte os ved manglende strøm.


Se målervejledning