Hvornår skal du kontakte os?

Selv om det er din elleverandør, der står for at sende din regning og hjælpe, hvis du for eksempel skal flytte, skal du kontakte os ved ombygning og tilslutning af installationer. Det samme skal du, hvis du oplever problemer med din elmåler eller fejl på elnettet, da dit elnetselskab står for reparationer og vedligehold og dermed sikrer forsyningssikkerheden.


Det er også os, der modtager dine måleraflæsninger og registrerer eventuel elproduktion.


Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis strømmen er gået.


Solceller