Stikledninger

Stikledninger tilsluttes af elinstallatøren i overensstemmelse med anvisningen fra NKE-Elnet.


Generelle tilladelser (BEK nr. 1608 af 20/12/2017 §46.):


Udskiftning af stikledningssikringer

Elinstallatøren gives hermed generel tilladelse til at udskifte defekte stikledningssikringer i forsyningsområdet for NKE-Elnet.


Følgende retningslinjer skal overholdes ved udskiftning:

  • Ved udskiftning skal der isættes den samme sikringsstørrelse som før.
  • Regningen for det udførte arbejde skal anmeldes til NKE-Elnet via eltilmelding.dk.
Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe

Elinstallatøren gives hermed generel tilladelse til at tilslutte og fjerne stikledninger i kabelskabe.


Tilslutning og fjernelse af stikledninger må kun ske, når NKE-Elnet ved tilmelding er bekendt med arbejdet. Det er elinstallatørens ansvar, at disse opgaver udføres i overensstemmelse med bestemmelserne.