Plomber

Ved besøg hos kunden skal installatøren kontrollere, om installationen er plomberet. Det er vigtigt, at klemkassen plomberes. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang.


NKE-Elnet udleverer plomber til genplombering, hvor det er nødvendigt for arbejdets udførelse at bryde plomber ved målertavler.


Har elinstallatøren problemer med, om den udleverede plombe ikke kan bruges på enkelte af de gamle klemkasser, kontaktes NKE-Elnet, der herefter vil sørge for plomberingen.


Installationsmateriel i hovedstrømskredse, der fører umålt strøm, skal placeres bag plomberbart låg eller dæksel og kunne åbnes uden at afbryde spændingen.


Højspændingsmast