Krav til effektfaktor for forbrug

For lavspænding skal effektfaktoren ligge mellem 0,9 induktiv til 1 målt over en periode på 15 min. 

For mellem- og højspænding skal effektfaktoren ligge mellem 0,95 induktiv til 1 målt over en periode på 15 min.


Det betyder, at installatører/anlægsejere, som f.eks. opstiller ladestandere, varmepumper m.v., skal sikre sig, at kravet til effektfaktoren er overholdt i installationen (tilslutningspunktet) – ellers vil netselskabet bede anlægsejer sørge for, at kravet til effektfaktoren overholdes.


Yderligere krav til forbrugsinstallationer kan findes i:

Vejledning for nettilslutning af forbrugsinstallationer til lavspændingsnettet

Vejledning for nettilslutning af forbrugsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV)


Elektrisk hegn