Fejlmelding

Er du rekvireret til at udbedre fejl i en kundes lavspændingsinstallation, og det viser sig at være stikledningssikringen, der er årsag til afbrydelsen, kan du fejlmelde dette via vores formular til fejlmelding af elnettet. Du må gerne beskrive fejlen grundigt, og når du har indsendt formularen, får du en kvittering med de udfyldte oplysninger på din oplyste e-mailadresse.


NKE-Elnet betaler for udskiftningen af defekte stikledningssikringer, men det er muligt, at vi beder om flere oplysninger, inden det sker.


Gammel installation