Elproducerende anlæg

Anlæg og installationer skal overholde fastsatte tekniske krav og standarder for at blive tilsluttet til elnettet. Dette er for at sikre en høj kvalitet i leveringen af elektricitet. Reglerne, der gælder for nettilslutning af produktionsanlæg, fremgår af Green Power Denmarks tekniske betingelser.


Tilmelding af et elproducerende anlæg skal ske via eltilmelding.dk,


Pærer