Datahub

Energinet.dk har med indførslen af engrosmodellen pr. 1. april 2016 adskilt forholdet mellem elhandler og netselskab.


NKE- skal som netselskab etablere tilslutningspunkt i nettet, oprette installationen med navn, adresse og aftagenummer hos Energinet, etablere måling og indsende måledata til Datahubben hos Energinet.


For nye installationer gælder, at der først kan opsættes en måler, når en elhandler har vedkendt sig målepunktet i datahubben. NKE-Elnet sender et brev til kunden, hvor vi oplyser kundens aftagenummer og beskriver processen. Det er kunden, som aktivt skal vælge elhandler.


Det er derfor overordentligt vigtigt, at de oplysninger, som leveres via eltilmelding.dk, er korrekte. Som netselskab har NKE-Elnet ikke kendskab til, hvem kunden har valgt som elhandler. Henvendelser vedr. leveringsforhold m.m. skal rettes til elhandleren.


Højspændingsmast