Anvisning

Når vilkårene for tilslutningen er fastsat, sender NKE-Elnet tilmeldinger som anvist til elinstallatøren.


Det er ikke tilladt at tilslutte stikledninger, inden anvisningen er modtaget.


Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.


Elektrisk hegn