Afmeldinger

Må kun anvendes ved afmelding af en installation, der skal udgå. Det er en forudsætning, at den ansvarlige elinstallatør demonterer stikledningen til installationen, der skal udgå.


Ved udgåede installationer betragtes den betalte amperestørrelse som en hvilende rettighed på matriklen i 10 år fra den dato, installationen udgår.


Elinstallation