Pulsudgang

Hvis en kunde ønsker, at der etableres pulsudgang på en eksisterende måler, tilmelder installatøren dette via eltilmelding.dk. Kunden betaler NKE-Elnet for udgifterne til etableringen.


Vindmøller