Målerbehandling

Målerbehandling i installation hos NKE-Elnet:


Målere til og med 63 Ampere

NKE-Elnet anvender kun stikbensmålere. Dog kan ledningsmålere leveres ved genbrug af gamle målertavler for ledning. NKE-Elnet udleverer stikben til elinstallatører ved udskiftning af målertavle.


NKE-Elnet opsætter målere i samarbejde med elinstallatøren. Generelt er det NKE-Elnet, der opsætter og udskifter målere. Hvor det er særlig hensigtsmæssigt, f.eks. hvis arbejdet kun kan udføres uden for normal arbejdstid eller ved midlertidige installationer, kan det aftales, at elinstallatøren henter måleren hos NKE-Elnet og selv sørger for opsætning.


Målere, der nedtages af elinstallatøren, skal afleveres til NKE-Elnet senest to hverdage efter nedtagning.


Målere over 63 Ampere

Målere over 63 Ampere med målesektion opsættes af NKE-Elnet efter aftale med elinstallatøren. Det samlede målesystem kræver en belastningsprøve, så det skal være muligt at sætte spænding på tavlen.


Bemærk, at strømtransformere leveres sammen med tavlen og betales af kunden. NKE-Elnet anviser størrelse og kvalitet på transformere samtidig med kontrol af tavletegning.


Tavletegning

Før opbygningen af en målesektion eller en hovedsikringstavle for umålt strøm, skal der indsendes tavletegning til NKE-Elnet. Stikledningen må ikke tilsluttes, før der foreligger en anvisning fra NKE-Elnet.


Tavletegning af en målesektion eller en hovedsikringstavle for umålt strøm skal du sende til NKE-Elnet. 


Kopi af prøveapparat for indbygget strømtransformer sendes til NKE-Elnet.


Målerens spændingskreds skal kortslutningsbeskyttes med automatsikringer, som skal have en mærkestrøm på minimum 2 A med en D-karakteristik og en brydeevne på 100 kA.


Tavletegningen skal vedhæftes tilmeldingen på eltilmelding.dk eller sendes til kontakt@nke-elnet.dk.


På tegningen skal angives:

  • Tilgangsledningernes materiale og tværsnit
  • Målesektionens mærkestrøm og -spænding
  • Oplysninger om tavlens kortslutningsbeskyttelse svarende til kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen
  • Målesektionens opstillingssted
  • Elinstallatørens eller rådgivende firmas navn og adresse
  • Den systemjording eller de systemjordinger tavlen er konstrueret for.


NKE-Elnet følger Fællesregulativets bestemmelser.


Bemærk, at der aldrig må tilsluttes kunder uden måler, medmindre det fremgår af anvisning fra NKE-Elnet.