Kortslutning af målere

Hvis du som installatør har behov for at "luse" (kortslutte) en måler, er det vigtigt, at du altid gør dette i samråd med NKE-Elnet på telefonnummer 55 78 60 00. Husk samtidig at bestille en ny måler via eltilmelding.dk.


Hvis du kortslutter måleren uden tilladelse, betragter vi det som tyveri.


Pærer