Intern overvågning

NKE-Elnet er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning. Programmets formål er at sikre ikke-diskriminerende adfærd i netvirksomheder.

Vi udarbejder hvert år en håndbog samt en årsberetning, som offentliggøres og indsendes til Energitilsynet.


Program for intern overvågning 2023

Årsberetning 2022

Årsberetning 2021

Årsberetning 2020


Elektrisk hegn