Solceller

Producér din egen strøm

Aflæsning af solcelleanlæg trækkes automatisk af NKE-Elnet hvert år pr. 31. december. Der dannes årsopgørelse i løbet af januar/februar. I løbet af året sendes aconto-regninger, hvor der tages hensyn til, at der er sat produktionsanlæg op.

Hvis VE-anlægget producerer mere el, end husstanden bruger, udbetaler Energinet.dk 0,60 kr. pr. kWh for den overskydende produktion de første 10 år af anlæggets levetid. De næste 10 år udbetales 0,40 kr. pr. kWh, og efter 20 år udbetales beløb svarende til markedsprisen. Dette gælder dog kun for anlæg med en effekt på 6 kW eller derunder.

Hvordan kommer jeg igang?

Når du bliver oprettet som egenproducent, skal du have tildelt et GSRN-nummer hos Energinet.dk. Dette sker helt automatisk, når elinstallatøren tager kontakt til NKE-Elnet, for at få udskiftet til en to-vejs-måler. Der bliver efterfølgende sendt en blanket til dig med et GSRN-nummer. Denne blanket skal du selv udfylde med de manglende oplysninger og retunere til Energinet.dk, så du kan blive godkendt og oprettet som egenproducent.

Ordningen kræver, at man har en elmåler med to tælleværker, der kan holde styr på den elektricitet, man køber og evt. overproduktion, der sendes ud i nettet og gemmes til senere forbrug. I forsyningsområdet under NKE-Elnet betyder det, at der skal sættes en to-vejs-måler op.