Organisation

NK-Forsyning er organiseret i 4 driftsvirksomheder:

  • NK-Vand A/S står for vandforsyning.
  • NKE-Elnet A/S står for elnet.
  • NK-Vejlys A/S står for vejlys og trafiksignaler.
  • NK-Spildevand A/S står for kloakledninger, rensning af spildevand og tømning af hustanke.

Selskaberne i NK-Forsyning har fælles administration.