Energibesparelser

NKE-Elnet hjælper med at få energiforbruget ned

Som elnetselskab er NKE-Elnet lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder – det er både virksomheder, offentlige og private elkunder.

Energibesparelser er f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter og økonomisk tilskud til energispareprojekter.

NKE-Elnet udbetaler tilskud til energibesparelser

For at leve op til energispareforpligtelsen køber NKE-Elnet energibesparelser hos en række samarbejdspartnere, som har indgået aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud. Sagt med andre ord: Når en samarbejdspartner indgår aftale om et økonomisk tilskud til et energispareprojekt med en slutkunde, udbetaler NKE-Elnet tilskuddet, og så tæller slutkundens energibesparelse med i energispareindsatsen.

På den måde opfylder NKE-Elnet forpligtelsen til at medvirke til energibesparelser. Vores samarbejdspartnere er håndværksfirmaer, rådgivere og energirådgivningsvirksomheder.

Du kan finde den samlede liste over vores energisamarbejdspartere her.

Billede af 300 mm isolering i tagkonstruktion

Køb/salg af energibesparelser

For at kunne sælge energibesparelser til NKE-Elnet, skal der være indgået en skriftlig aftale mellem NKE-Elnet og samarbejdspartneren. Aftalen indeholder bl.a. krav om, at samarbejdspartneren kan dokumentere, at de realiserede energibesparelser lever op til kravene i den til enhver tid gældende Energispareaftale.

Ligeledes skal der være en skriftlig aftale mellem slutbrugeren og NKE-Elnet inden påbegyndelse af energispareprojekter.

Energibesparelser hos NKE-Elnet:

  • Energispareforpligtelse hos NKE-Elnet 2006-2016: 32.250 MWh
  • Realiseret energibesparelse for NKE-Elnet 2006-2016: 37.436 MWh

Detaljeret overblik over energibesparelser 2012-2016 hos NKE-Elnet: