Energisamarbejdspartnere

For at leve op til energispareforpligtelsen har NKE-Elnet i 2018 valgt at indgå en treårig samarbejdsaftale med Dansk Energirådgivning A/S. Samarbejdet er gældende fra 2018 til og med 2020.

Samarbejdet betyder, at NKE-Elnet har hyret Dansk Energirådgivning A/S til at stå for realiseringen og indberetning af energibesparelserne. NKE-Elnet henviser derfor eventuelle henvendelser fra slutbruger til Dansk Energirådgivning A/S.

Kontaktoplysninger:

Dansk Energirådgivning A/S

Glarmestervej 18B

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 83 74 83

E-mail: kontakt@energiøkonomi.dk

Ønsker du at søge tilskud til dit energispareprojekt, kan du gøre det her.