Tilskud til energiforbedring

NKE-Elnet har i 2018 indgået en treårig samarbejdsaftale med Dansk Energirådgivning A/S. Derfor skal nye tilmeldinger for udbetaling af tilskud ske til Dansk Energirådgivning A/S.